BTPS s.r.o.     FMS Servis  
   
     O BTPS s.r.o.  
 
       Vážené dámy a páni, vitajte na stránkach firmy BTPS s.r.o.

       Dovoľujeme si Vás osloviť s portfóliom služieb, ktoré poskytujeme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej bezpečnosti či environmentálneho poradenstva ako aj ďalších služieb, ktoré s tým súvisia a považujeme ich za samozrejmé.

       Radi by sme ponúkli svoje zručnosti a vedomosti nadobudnuté systematickým štúdiom na STU MTF Trnava v kombinácii s doterajšou praxou. Medzi naše činnosti okrem iného patria:
  • bezpečnostnotechnické služby,
  • bezpečnostný technik,
  • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti požiarnej ochrany,
  • elektrorevízie,
  • správa bytového a nebytového fondu,
  • a ďalšie.
       Vzhľadom na obšírnosť a dôležitosť problematiky BOZP, PO či elektrorevízii úzko spolupracujeme so Slovenskou technickou univerzitou, Materiálovotechnologickou fakultou v Trnave - Katedra bezpečnosti a environmentálneho inžinierstva. Snažíme sa čo najzodpovednejšie nájsť optimálne a prijateľné riešenie pre každú prevádzku a ušiť na mieru dokumentáciu tak, aby bola v súlade so zákonmi a spokojnosťou zákazníka. Všímame si každý detail a nepodceňujeme žiadnu situáciu, ktorá sa môže javiť ako bežná a jasná.

       Ak oblasť BOZP, PO a elektro je tá, nad ktorou sa zamýšľate, potrebujete ju zastrešiť alebo jej momentálny stav chcete zmeniť, budeme radi, ak sa obrátite na nás a my Vám dokážeme v maximálnom rozsahu odovzdať vedomosti z týchto oblastí, pripraviť pre Vás dokumentáciu a s ňou všetky služby, ktoré Vám sadnú ako "uliate".

Team BTPS s.r.o.       

 
© BTPS s.r.o., webdesign: ATMT s.r.o.